REMS Multi-Push je najmodernejšie elektronické preplachovacie zariadenie

REMS Multi-Push je najmodernejšie elektronické preplachovacie zariadenie na vykonávanie preplachu kúrenia a tlakových skúšok s bez olejovým kompresorom.

Preplachovanie môže prebiehať vodou alebo zmesou vody a vzduchu. Dá sa vykonávať dezinfikovanie, čistenie, konzervovanie potrubných rozvodov, na vykonávanie tlakových skúšok a kontrol tesnosti potrubných rozvodov a nádob pomocou stlačeného vzduchu.

Preplach a čistenie a konzerváciu rozvodov vody a kúrenia

REMS Multi Push sa používa ako pneumatické čerpadlo k riadenému plneniu nádob všetkého druhu stlačeným vzduchom, p ≤ 0,8 MPa / 8 bar.

jeden prístroj s viac ako 10 programami na preplachovanie a vykonávanie tlakových skúšok pomocou stlačeného vzduchu alebo vody pre rozvody pitnej vody a kúrenárskych inštalácií a iné.

 

 • preplachovanie vodou alebo zmesou vody a vzduchu
 • dezinfikovanie, čistenie, konzervovanie
 • vykonávanie tlakových skúšok a kontrol tesností stlačeným vzduchom
 • vykonávanie tlakových skúšok a kontrol tesnosti vodou (skúšobný postup A, B, C, aj.)
 • pneumatické čerpadlo

REMS Multi Push sa používa na :

Preplachovanie rozvodov kúrenia a vody

Preplachovanie rozvodov pitnej vody, alebo rozvodov kúrenia pomocou vody alebo zmesi vody a vzduchu s impulzným dodávaním stlačeného vzduchu. Tiež na preplachovanie radiátorových a plošných vykurovacích systémov. Preplachovanie potrubných systémov pomocou zmesi vody a vzduchu s konštantným tlakom vzduchu.

Dezinfekcia

Dezinfekcia rozvodov pitnej vody pomocou vody a uvedenie rozvodov pitnej vody do prevádzky a ďalších potrubných systémov. Čistenie a konzervácia radiátorových a plošných vykurovacích systémov.

Rôzne prímesy na dezinfekciu, čistenie, konzerváciu na rôzne použitie. Jednotka pre pridávanie prímesí, k dispozícii ako príslušenstvo.

Tlaková skúška a kontrola tesnosti pomocou stlačeného vzduchu

Kontrola tesnosti rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu. Záťažové skúšky rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu a ďalších potrubných systémov a nádob.

Naše riešenia

 • mechanická filtrácia
 • úprava vody
 • dezinfekcia rozvodov vody
 • konzervácia kúrenia
 • tlakové čistenie rozvodov kúrenia zariadením REMS
 • chemické konzervovanie kúrenárskych rozvodov
 • pravidelný servis

Súčasťou odovzdania práce je

 • odovzdávací protokol
 • protokol o tlakovej skúške
 • protokol o čistení a dezinfekcii
 • v prípade potreby úprava rozvodov vody
 • merania výstupnej teploty a meranie teploty radiátorov

Pre správnu cenovú kalkuláciu sa potrebujeme oboznámiť s vašimi rozvodmi vody, lebo nás kontaktujte a dohodneme si termín bezplatnej obhliadky.

Výsledkom čistenia potrubí získate

odstránenie nánosov a usadenín - zvýšenie prietoku vody - čisté potrubia bez baktérií - predĺženie životnosti ventilov a batérií
Ako prevenciu pred problémami s kúrením a čistotou rozvodov vody odporúčame pravidelný servis, aspoň raz za 3 až 5 rokov.

01

Pracovný proces

Ako to robíme

Zavolajte a objednajte službu


INFORMÁCIE A OBJEDNÁVKY
Email: info@cistenie-kurenia.sk

Objednávky: (+421) 917 218 689
PON-PIA: 8.00 – 18.00

Prídeme na obhliadku

Každý dom, alebo objekt je špecifický a pre stanovenie ceny robíme bezplatnú obhliadku, poprípade sa oboznámime so službami čo požadujete a na základe toho vám budeme vedieť stanoviť cenu.

Vyčistíme a upravíme

Trvanie preplachu kúrenia trvá individuálne od typu kúrenia. Ale treba rátať s minimálne cca. 5 - 6 hod. V tomto čase je príprava zariadení, pripojenie na kúrenie, samotný preplach, často menšie opravy.

SPOKOJNÝ KLIENT

Ak sa zanedbá prevencia, systém kúrenia sa čistí omnoho horšie a niektoré komponenty môžu byť poškodené. Odporúčame aspoň jedenkrát za 3 roky robiť pravidelné čistenie rozvodov kúrenia .